Expert-onderzoek
In samenwerking met gecertificeerde partners kunnen we verscheidene expert-onderzoeken uitvoeren.


Constructieve onderzoeken
Scheurvormingen en verzakkingen komen in de Nederlandse bouw veelvuldig voor.
Met onze jarenlange ervaring kunnen wij constructieve zaken beoordelen. In samenwerking met Constructeur vd Meerendonk uit Boxtel verzorgen wij constructieve berekeningen bij eventuele schades of verbouwingen van uw constructie.

Thermografische onderzoeken
We krijgen steeds meer vragen over isolatie, lekkages en koudebruggen. Met onze eigen thermografische camera (Flir) maken wij digitale warmteopnames. Zo worden onzichtbare vochtproblemen en isolatielekken opgespoord en vastgelegd.

Elektra-installatie keuringen woningbouw
Met onze partner op het gebied van elektra-installaties inspecteren wij voor particuliere woningen op de kwaliteit en werking van bestaande elektra-installaties. U krijgt een uitgebreide rapportage met de bevindingen van de inspecteur en aanbevelingen wat te doen met uw installatie.

Gas-, ventilatie- en cv-installatiekeuringen
Met onze partner op het gebied van gas/water/ventilatie/cv0installaties voeren wij bij zowel particuliere woningen als bedrijfspanden inspecties uit naar de werking en het functioneren van deze installaties. U krijgt een uitgebreide rapportage met de bevindingen van de inspecteur en aanbevelingen wat te doen met uw installatie.

Bodemonderzoeken en milieuonderzoeken
Met onze partner op het gebied van bodem- en milieuonderzoek bij particuliere woningen en bedrijfspanden onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. Zowel op milieubasis als op geologische basis. U krijgt een uitgebreide rapportage over de aangetroffen bodemkwaliteit.

Energieberekeningen
Met behulp van onze software maken wij berekeningen voor het Energielabel woningbouw. Daar wij geen certificatie meer hebben voor deze Energielabels, mogen wij geen officiële labels uitreiken. Wij beschikken echter over de kennis en software om deze berekeningen te maken. Als u snel wilt weten waar u aan toe bent qua energiebesparingen, welk zichtbaar nut woningisolatie voor u heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ook op andere gebieden kunnen wij adviseren:

  • Beheeradvies, bijvoorbeeld meerjaren-onderhoudsplannen.
  • Energie-advies, met berekeningen kunnen wij u adviseren of het zinvol is om isolatie toe te passen en hoe deze toegepast moet worden;
  • Interieuradvies, zowel kleur- als inrichtingadvies;
  • Constructieve vraagstukken (is een binnenmuur wel of niet dragend, welke stalen balk moet ik aanbrengen, kunnen op mijn plat dak zonnepanelen geplaatst worden?).

Stel gerust uw vraag, wij doen alle moeite om een passend antwoord te verzorgen.