Wat is een bouwtechnische keuring?
Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie van een woning of een bedrijfspand. Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de staat van onderhoud van alle aanwezige materialen en constructies. Daarnaast wordt gekeken naar het verouderingsproces van de materialen.

Wat kan ik verwachten van de rapportage?
U krijgt een uitgebreide rapportage met daarin onze bevindingen, een en ander verduidelijkt met foto’s. In de rapportage worden herstelwerkzaamheden opgenomen, onderscheid wordt hierin gemaakt tussen herstelwerkzaamheden op korte termijn en op lange termijn. In de rapportage is een totaal kostenoverzicht opgenomen. U heeft hierdoor direct inzicht wat de kosten zijn om in de woning te investeren. Al onze rapporten worden goedgekeurd door alle banken en financiële instellingen goedgekeurd. (NHG)

Wat er NIET wordt gedaan tijdens een bouwtechnische keuring…
Een bouwtechnische keuring is geen destructief onderzoek, er wordt dus niets opengebroken of verplaatst. Het is ook geen asbest inventarisatie, we nemen wel visueel mee of er asbestverdachte materialen zijn toegepast. De technische installaties worden visueel geïnspecteerd, dus niet doorgemeten of getest.

APK keuring woonhuis of bedrijfspand!

Hierbij wordt de gehele woning grondig onderzocht. Daarnaast worden ook de gas-, water- en verwarmingsinstallatie, alsmede de elektra-installatie gekeurd door erkende inspecteurs. Een dergelijke keuring geeft u een compleet beeld van de algehele staat van de woning. De kosten voor een dergelijke keuring bedragen €1.200 incl. BTW.