Wat is een bouwtechnische keuring?
Een bouwtechnische keuring is een visuele inspectie van een woning of een bedrijfspand.

Waar wordt naar gekeken
Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de staat van onderhoud van alle aanwezige materialen en constructies. Daarnaast wordt gekeken naar het verouderingsproces van de materialen. Dat wordt met een conditie aangegeven. Deze gradatie loopt van 1 tot 4, waarbij conditie 1 een nieuwbouwkwaliteit is, en conditie 4 dusdanig slecht is, dat er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Hoe ziet de rapportage eruit
De rapportage is opgesteld per constructie-onderdeel, beginnend bij het dak, tot en met de afwerking en eventuele verdere opstal op het terrein. Wij maken foto’s van de gekeurde onderdelen, die in het rapport worden geplaatst. In het rapport wordt eerst aangegeven wat we hebben aangetroffen, daarna de staat van de materialen, en worden vervolgens eventuele herstelwerkzaamheden benoemd. Bij die eventuele herstelwerkzaamheden worden ook kosten vermeld; die is een indicatie van de kosten bij uitvoering van herstelwerkzaamheden door een professionele partij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen direct noodzakelijke kosten en kosten op langere termijn.

Nationale Hypotheek Garantie
Onze rapportages worden door alle banken en financiële instellingen goedgekeurd.

Wat wordt er niet gedaan
Er wordt niets opengebroken of gedemonteerd zonder toestemming van de huidige eigenaar. Er wordt niet in geschilderde vlakken gekrabd, noch worden anderszins monsters genomen. Indien een plat dak aanwezig is, wordt dit wel geïnspecteerd. Er wordt niet op een dakkapel geklommen. Er wordt geen asbestinventarisatie of asbestonderzoek gedaan. Installaties (cv, elektra, keukenapparatuur) worden niet op technische functionaliteit geïnspecteerd;  dit kan wel middels aanvullende keuringsrapporten door erkende installateurs. Een kruipruimte wordt alleen vanuit het toegangsluik beoordeeld, er worden geen boringen uitgevoerd in spouwmuren om de spouw te beoordelen, er worden geen thermografische foto’s gemaakt. Een en ander kan wel in aanvullende inspecties door erkende installateurs worden gedaan.

De kosten zijn afhankelijk vanaf de inhoud van de woning en beginnen bij €280 incl. BTW.

Gehele APK keuring woning
Hierbij wordt de gehele woning grondig onderzocht. Daarnaast worden ook de gas-, water- en verwarmingsinstallatie, alsmede de elektra-installatie gekeurd door erkende inspecteurs. Een dergelijke keuring geeft u een compleet beeld van de algehele staat van de woning. De kosten voor een dergelijke keuring bedragen €1.000 incl. BTW.

Laat ons u terugbellen

1 + 0 = ?