Digitalisering bouwtechnische keuringen

Omdat ook wij ons steentje willen bijdragen aan een beter milieu, verstrekken wij onze rapporten van de bouwtechnische keuringen per 1 januari 2017 alleen nog digitaal.